Благодарности

Екипът на Екскурзии.com благодари за съдействието и предоставените фотографии от:

 • Ясен Казанджиев
 • Росица Янева
 • Мария Герина
 • Михаела Петрова
 • Димитър Мазнеков
 • Анна Балева
 • Марина Калпачка
 • Силвия Софиянска
 • Йордан Недев
 • Ива Граматикова
 • Александър Дудин
 • Галя Гаджева
 • Борис Панков
 • Веселина Веселинова
 • Константин Павлов
 • Стойчо Димитров
 • Йоана Любенова
 • Сабина Маринова
 • Адриана Георгиева
 • Валентин Величков
 • Галина Градинарова
 • Ева Павлина
 • Илина Радева
 • Александра Еванс
 • Невена Букова
 • Радостина Хлебарова
 • Снежана Алексеева
 • Искра Стоилова
 • Петя Стателова
 • Елена Янева
 • Чавдар Минков