Атанасовско езеро

Атанасовското езеро в Бургас е свръхсолен крайбрежен водоем, разделен на две части от пътя Бургас - Варна. Северната част е обявена за природен резерват още през 1980 г. Южната му част е буферна зона. Двете части на Атанасовско езеро са солници от 1906 г. Езерото е заобиколено от по-малки водни площи, както и от система от канали, обрасли с блатна растителност. Сладката вода от водосборния басейн се събира в обиколен канал и се отвежда в морето. В буферната зона на резервата годишно се добиват средно 40 000 т. морска сол. При добро поддържане на екологичните условия в резервата, което гарантира увеличаване на неговото биологично разнообразие, се увеличава и производството на сол. Други ценни природни ресурси са лечебната кал и лугата. Посещението на Атанасовско езеро обикновено се извършва по западната околовръстна дига.