Резерват Баюви дупки - Джинджирица

24 октомври е празникът на град Разлог. Освен с богата история, районът се отличава и с изумително красива природа. Баюви дупки - Джинджирица е един от най-старите резервати в България (създаден е през 1934 г.). Намира се близо до Разлог, в Пирин. Резерватът е създаден с цел опазването на двата редки дървесни вида бяла и черна мура, както и на разнообразния животински свят на местността. Територията му обхваща площ от близо 3000 хектара земя, като надморската височина на Баюви дупки - Джинджирица варира между 1200 и 2884 м. Близо 60 % от територията на резервата е заета от гори като те са предимно от бяла и черна мура. Легендата за Джинджирица разказва, че някога гъстите й гори били обитавани само от зверове, които хората смятали за зли духове, наречени джинове. Имало разкошно поляни, но овчарите ги било страх да пуснат там овцете си. Най-накрая един от тях се престрашил и пуснал стадото си там, последвали го и другите пастири. За да са сигурни обаче заградили поляната със синджири и така тя била наречена Синджирица. Обаче вълци нападнали стадото и го разпръснали. Уплашеният овчар побягнал в викове - джин у Синджирица и от тогава местността станала Джинджирица.