Белица

Белица се намира в Югозападна България, на 76 км от Благоевград. Първите писмени доказателства за съществуването на селището са от началото на XVI в. По-голямата част от населението е помохамеданчено в края на XVII в. По време на Възраждането основният поминък на хората е земеделието, животновъдството и дърводобивът. Беличките жители участват в Илинденско-Преображенското въстание, несъгласни с подписаният Берлински мирен договор, според който македонските територии остават в пределите на Османската империя. След неговото потушаване Белица е опожарена като повече от 475 къщи са унищожени, а над 120 души убити. Все пак освобождението на града идва през 1920 г. с помощта на над 260 белички четници. Един от символите на Белица е изградената през 1835 г. църква, която изгаря по време на въстанието. След Освобождението тя е възстановена на още по-видно място.

През 2000 г. на 12 км. от Белица е отворен първият на Балканите и в Източна Европа Парк за танцуващи мечки. Областта на парка е покрита с естествени гори, поляни и водни площи, множество езера за къпане и пещери за зимен сън.