Боянски водопад

На около 4,5 км от центъра на Бояна се намира Боянският водопад. Боянският водопад е най-красивият и най-големият водопад на Витоша. Единствено шумът на падащата от 15 метра вода нарушава тишината и спокойствието на красивата местност. Особено красив е напролет при пълноводие. През 1920 г. Иван Вазов след една от екскурзиите си до водопада написва пътепис. В ясни пролетни дни Боянският водопад може да бъде видян от центъра на София. По време на топенето на снеговете във високите части на Витоша той е най-пълноводен. Водопадът е най-леснодостъпен откъм Копитото. По-труден е само последният участък, който води към водопада – неравен, каменист терен, който се спуска стръмно към водопада отгоре. Другият път за достигане до водопада върви по долината на Боянската река откъм Бояна и е по-дълъг.