Биосферен резерват “Царичина”

Царичина” е част от световната мрежа на биосферните резервати. Намира се в близост до село Рибарица – най-южното и живописно селище от Тетевенска община. Името на резервата е свързано с чудната легенда за царската дъщеря Тамара, която се излекувала от коварна болест с помощта на магията на огнено-червеното омайниче, и до днес наричано от местните жители “царичина”.

Освен това невероятно красиво цвете, в резервата виреят и много други интересни и редки растителни видове. Тук се намира единственото по-ясно обособено компактно находище на бяла мура в Средна Стара планина - този дървесен вид се среща само на Балканския полуостров и това е най-северното му находище в света. Скалистите, трудно достъпни терени на "Царичина" гарантират оцеляването на повече от 600 вида растения, от които застрашени от изчезване са 23 вида, вписани в Червената книга на България. Между тях са и изключително красиви цветя - витошко лале, нарцисолистната съсънка, самодивското лале. Сред животните се открояват кафявата мечка, вълкът, благородният елен, както и дивите кози и видрите.