Чернелка

Природна забележителност Чернелка представлява живописен карстов каньон в централната част на Дунавската равнина между селата Горталово и Къртожабене, на около 12 км от гр. Плевен. По протежение на 6,5 км малката река Чернелка е образувала феноменален каньон с ширина от 60 до 200 метра и височина на скалите от 10 до 35-40 метра. Речното корито е с много завои и прекосяването на каньона до скоро бе свързано с преминаването през множество естествени и изкуствени бродове. Тук е изградена екопътека с 18 моста и реката се преминава безпрепятствено. Главната цел на екопътеката е повишаване екологичната култура на посетителите на каньона и прякото им общуване с природните дадености. Биоразнообразието на Чернелка се характеризира както с наличието на изключително характерна растителност, така и с богатата си орнитофауна. Тук се срещат представителите на над 220 вида птици, риби, земноводни и влечуги. Освен с богатото биоразнообразие посетителите ще видят още и други природни феномени – карстовите извори Баба Радица, Бъбля и Капчука, пещерите Царева дупка, Момината, Ивановата, както и недобре проучени следи от древността – Провъртеника, Манастирището, скални рисунки, следи от древни римски пътища и др.