Чудните мостове

 Чудните мостовеЧудните мостове представляват огромни, естествено образувани мраморни арки, свързващи двата бряга на река Дълбок дол. Този скален феномен е известен също с името Скалните мостове. Разположен е в карстовата долина на река Еркюприя в Западните Родопи на 1450 м надморска височина, в подножието на връх Голям Персенк. Най-внушителен е първия - Големия мост. Дължината му е 96 метра, в най-високата си част достига цели 70 м. На около 200 м. по-надолу от него е Вторият мост, дълъг е 60 м. и прилича на тунел. Чудните мостове са резултат от активната карстова дейност на реката. В продължение на хилядолетия тя си е проправяла път през вертикалните  пукнатини на мраморния рид, разширила ги е и еобразувала дълга водна пещера - тунел, разположена ниско над земната повръхност.  Вероятно при земетресение част от тавана на места се е срутил и е открил каньоновидната долина на реката. От останалите здрави части на пещерата се оформили огромните скални сводове на Чудните мостове. През 1961 г. са обявени за природна забележителност.

Възможни места за туризъм и нощувка: хижа “Чудните мостове” и хижа “Скалните мостове”. Стопанисват се от туристическо дружество “Студенец” - гр. Чепеларе.