Църквата Св. Стефан в Несебър

Църквата Св. Стефан, т.нар. Нова митропоия, се намира в старата част на Несебър. Строена е в края на ХІ в. от дялани камъни и тухли. Църквата е трикорабна базилика с размери 12 х 9,50 метра. Отделните помещения са разделени с по две двойки мраморни колони и с правоъгълни пилони, свързани с арки. Църквата е богато стенописана. Сцените по стените са 258, а образите – над 1000, като повечето са свързани тематично с Богородица. В началото е била посветена именно на нея и доста по-късно е преименувана на Св. Стефан. Иконостасът на църквата е изработен през ХVІ в., от дърво и е окрасен с плитка резба. Владишкият трон и амвонът от ХVІІІ в. също предизвикват интерес с плитката си резба на едри растителни мотиви и позлата.