Храм Свети Никола – махала Овнарци

Храмът Св. Никола се намира в с. Градево (Югозападна България, община Симитли), махала Овнарци в подножието на планините Рила и Пирин. Той е построен през 1862 г. Църквата е каменна трикорабна псевдобазилика с притвор и външна галерия от запад и от юг. Предстоятели при построяването на църквата са били баба Велика Църкварска и Петре Глувчов. Според древна легенда, предавана от поколение на поколение, една нощ баба Мария е сънувала къде е било закопано гърне с жълтици и че с тях е трябвало да се построи църквата. Църквата е била построена на стръмно място. Камбанарията, направена от дърво, е била отделно от църквата. Иконостасът е с дърворезба. След голямото земетресение, обхванало Южна България, през 1904 г. Стените на църквата са се напукали и изображенията от стените са били изличени. По-късно църквата е ремонтирана. Оформлението на интериора е от втората половина на ХІХв. На пода в средния кораб има мраморна плоча – барелеф, на която е означена годината на строежа. Точно на това място е било намерено гърнето със жълтиците. В художествено единство са касетираните оцветени тавани с изображение на Христос Вседържител в централния кораб, парапетът на балкона, рисуваният и частично резбован иконостас с 21 икони. Те са дело на зографи от Банската художествена школа. Тяхно дело са и украсените с декоративна живопис мебели. Запазени са 3 свещника с интересна форма.