Томбул Джамия в Шумен

Джамията Шериф Халил паша, или още известна като Томбул джамия се е намирала в централната част на град Шумен. След като с годините центърът на града се е поизместил на друго място, Томбул джамия остава в югозападната част на Шумен. Името си, Томбул джамия е получила от външния вид на купола, който от турски означава събран, струпан, дебел, надут, топчест. Започнала е да се строи през 1740 година и е завършен през 1744 година.

Целият комплекс се състои от основна сграда, която е и молитвена зала, двор и пристройка, в която се помещават дванадесет стаи, или така наречения пансион към медресето. В своята основна част молитвената зала е един квадрат, като посредата е осмоъгълник, трансформиращ се в кръг, който завършва със сфера (купол). Самият връх на купола е на 25 метра от земята. Залата е красиво изпъстрена с различни растителни и геометрични фигури, както и надписи, изцял на арабски език, които представялват сури от Корана. 

Томбул джамия се слави като най-голямата джамия на територията на страната. В нея са ползвани като подпорни колони същите от двореца на българските ханове, които тогава са били в Плиска. Учените предполагат, че по времето, по което е строена джамията вероятно руините на двореца са били още видими, а след това са разграбени и унищожени.