Александрово - тракийска гробница

"Александрово" е един от новоразкритите значими тракийски паметници. Основен обект тук са могилите до Хасковското село по името на което е известен. Гробницата в главната могила, изследвана от доц. д-р Георги Китов през 2000 г., е изградена с добре обработени каменни елементи и е запазена в добро конструктивно състояние. Стенописите е имало и в трите й части, те са се запазили отпреди 2500 години. В коридора (дромос) са се съхранили в малки участъци, но в двете камери са запазени големи площи от с уникални фрески: хора, животни, растения и геометрични орнаменти, като в голямата кръгла куполна камера в недобро състояние е единствено долната цокълна част. Изображенията са малко по-примитивни от тези в Казанлъшката гробница. Това, според археолозите, показва, че е по-стара.