Асеновата крепост

Асенова крепостАсенова крепост или Петрич е крепост, която се намира в планината Родопи и е отдалечена на 2 км от Асеновград, България. Самата крепост е съществувала още по времето на траките, а през средновековието нейната позиция става стратегическа. Крепостта е наречена на цар Иван Асен II. Църквата „Света Богородица Петричка“ е единствената изцяло запазена сграда. През 1991 г. след завършването на цялостната реставрация на черквата тя започва да функционира като православен храм.

Първите писмени сведения за Асеновата крепост са от 11 век и са получени от устава на тогава построения Бачковски манастир. От тези сведения се вижда, че Асеновата крепост е притежавала собствена армия и администрация. Крепостта е превзета от кръстоносците по времето на ІV Кръстоносен поход. Асеновата крепост е разширена и укрепена по време на управлението на цар Иван Асен II (1218 - 1241 г). През този период е построена и църквата „Света Богородица Петричка“. При падането на България под османска власт крепостта е разрушена.

Асеновата крепост е сред Стоте национални туристически обекта, отворена е целогодишно за посещения, има печат.