Часовниковата кула в Ракитово

Часовниковата кула в Ракитово Часовниковата кула в Ракитово е своеобразен архитектурен паметник. Намира се на северозападния склон на височината Бърдо, до Ракитово. Кулата се състои от две части с каменна зидария, с височина 18,60 м и дебелина на стените – 80 см. Дървените пояси са от осика и са поставени през метър. Формата е на осмоъгълник, покривът е конусовиден, покрит с ламарина. Часовникът има два циферблата с римски цифри. Вътрешното стълбище е подменено през 1960 г. Самото изграждане финансират двама местни жители. Над вратата й имало каменна плоча с надпис на арабски език. Текстът на плочата казвал, че с цел да се ръководи времето за населението, е започнато построяването на един часовник с много ъгли. Строителят на кулата се казвал Малик Челеби и построил часовника през 1872 г. Така се изпълнило желанието на дарителите Вели Хаджи Муса Ефенди и неговият син – Хафъз Хюсейн Ефенди. Днес Часовниковата кула в Ракитово е исторически паметник на културата от национално значение.