Данчовата къща - Пловдив

Данчовата къща Данчовата къща, която се намира в стария Пловдив, е национален паметник на културата. Къщата бе реставрирана по автентични технологии в рамките на съвместен проект на Занаятчийска камара Кобленц и Община Пловдив. Проектът, както и останалите инициативи на камарата в България и в целия Балкански регион, се финансира от германското Федерално министерство за икономическо сътрудничество и развитие. След приключване на реставрацията през пролетта на 2001 година, Данчовата къща постепенно се утвърждава като Център за консултации, информация и документация в сферата на опазване паметниците на културата. В сътрудничество с Национална занаятчийска камара, Регионална занаятчийска камара Пловдив и Националния съюз на реставраторите и консерваторите се разработва една по-широка концепция за нейното използване като Балкански център по дизайн. Важен партньор от българска страна е Общински институт „Старинен Пловдив”. В Данчова къща е учреден филиал на Бюрото за подпомагане на средното съсловие на Балканите като координатор на дейностите за региона.