Етнографски музей – Елхово

Етнографският музей в град Елхово Създаден през 1958 г., Етнографският музей в град Елхово изучава, съхранява и популяризира разнообразното етнографско наследство на общината и на целия край около планините Странджа и Сакар. Музеят е разположен в две двуетажни постройки в центъра на града, строени през 1933 г., обединени през 60-те години в една сграда. Тук е представена една от най-интересните и оригинални етнографски експозиции в страната. Музеят съхранява над 20 100 експоната. Музейната експозиция е разположена в 4 зали. В първата зала са представени основните поминъци на населението от края на XIX и началото на XX век – земеделие, лозарство, тютюнопроизводство, животновъдство, лов и риболов, както и някои традиционни занаяти – медникарство, терзийство. Втората зала запознава с жилището и жилищната уредба от края на XIX и началото на XX век. В следващата зала е изложено традиционното облекло на населението от югоизточния край на България от същия период – детско, мъжко и женско, всекидневно и празнично. Четвъртата зала на музейната експозиция е отредена за някои традиционни празници и обичаи, като сватба, кукерски игри, коледуване, лазаруване, представени със специфичния за тях обреден реквизит и облекло, както и с богат снимков материал. Ежегодно през залите на експозицията минават около 16 000 посетители, в това число около 300 чужденци. От 2003 г. Етнографски музей – Елхово е вече официално сред 100-те национални туристически обекта под номер 100.