Паметник в реката (Габрово)

В Габрово освен всички други чудеса, има и паметник в реката. Габровци са поставили статуята на Рачо Ковача върху канара в река Янтра, за да се пести жилищна площ и за да не се харчат пари за цветя на паметника. Според една от легендите по тези места край р.Янтра се заселва млад ковач на име Рачо. Той подковавал конете на керваните, които отивали или се връщали от планината. Постепенно край неговия дом се заселили и други хора, които умеели да шият дрехи, да приготвят вкусни ястия, да поправят каруци и да обработват кожи. И понеже край огнището на ковача се извисявал огромен габър, нарекли селището Габрово. Така Рачо Ковача слага началото на селището, а габърът дава името му. Паметникът на Рачо Ковача представлява внушителна бронзова фигура. Местните хора възприемат този паметник като символ на творческия и неуморим габровски дух, съхранен във всички поколения.