Гробница Евренозово

Евренозово-гробницата През 2003 година в голям некропол в местността Бакърен извор, край Малкотърновското село Евренозово е разкрита интересна сводеста гробница от римската епоха или началото на IV век. Намира се в границите на тракийския некропол, в който през 70-те години на миналия век са документирани няколко долмена. Откритата каменна гробница се намира в могила с полуцилиндричен свод на камерата и представителна фасада. При разкопките са открити скелетите на 14 погребани човека. Даровете, по тракийска традиция са били оставяни пред долмена. При разкопките е открита само една чаша, оставена за всички. В близост до гробницата се намира долмен, датиран X-IX в. пр. н. е. Двата паметника са разделени във времето с повече от едно хилядолетие. На територията на България, гробници с подобна архитектура, има не повече от 5-6.