Художествена галерия на град Добрич

Художествената галерия Добрич-Художествената галерия на град Добрич е специализиран музей с над 35-годишна история. Тук се съхраняват над 3000 творби - живопис, скулптура, графика и декоративно-пластични изкуства от различни поколения български творци. Галерията се помещава в една от най-представителните сгради в града - обявена за архитектурно-строителен паметник на културата. Тя е строена в периода между 1933 - 1935 и е интересна като пример на европейското архитектурно влияние. На обща площ от 3960 кв.м. галерията в Добрич е събрала богат художествен фонд от творби на българското изобразително изкуство, между които работи на Мърквичка, Владимир Димитров-Майстора, Златю Бояджиев, Бенчо Обрешков, Александър Петров, Васил Захариев, Пенчо Балкански, Дечко Узунов. Гостували са изложби с чуждестранно изкуство от Франция, Испания, Полша, Словакия, Куба и др. Художествена Галерия – Добрич притежава над 1700 живописни творби, създадени от началото на ХХ век до наши дни. Графичната колекция наброява над 1000 творби. Скулптурният раздел на галерията включва творби на български художници, създадени най - вече в периода 70-те - 90-те години. Макар и малка по обем, колекцията от декоративно-пластични изкуства съдържа произведения от декоративните жанрове - керамика, текстил, мозайка, дървопластика, плакат и др.