Исторически музей "Батак"

Исторически музей "Батак"Исторически музей Батак се намира в град Батак. Това е мястото, на което са събрани стотици исторически документи за времената по време на турското робство и подготовката за въстанието.

Исторически музей Батак се състои от две зали и една крипта. В първата зала са изложени богати репродукции със снимков материал, който показва развитието на региона от момента на неговото създаване, през Освобождението, та чак до днес.

Във втората зала на исторически музей Батак може да се насладите на изложба, която е юбилейна: „50 години организирано музейно дело в Батак”. Фокусът на изложбата е музейното дело и неговото развитие през вековете и годините.

Криптата е на загиналите антифашисти, които са живели в Батак. Също така може да видите и документална изложба на име „Памет за Антонивановци„.

топ в исторически музей "Батак"

експозиция в исторически музей "Батак"

етнографски предмети в Батак

още етнографски предмети

MUZEY 333 ekskurzii

P5040004 st1 ekskurzii