Кадин мост

Кадин мост се намира при р. Струма, близо до село Невестино, разположено на около 14 км от гр. Кюстендил. Той е един от най-забележителните паметници на Балканския полуостров, оцелял през вековете на Турското робство. Според древния надпис върху плоча, зазидана на моста, той е построен през 1469 – 70 година от Ишак паша. Една легенда разказва, че мостът бил построен от трима братя, които се трудели неуморно всеки ден, но през нощта реката разрушавала всичко, изградено през деня. Братята решили, че трябва да принесат жертва и решили, че това ще е онази от съпругите, която първа донесе закуска на мъжа си. Подранила най-младата– Струма невеста. Младата булка носела на едната си ръка първата си рожба, а в другата – храната. Въпреки молбите и сълзите й, майсторите останали неумолими – строежът искал скъпа жертва и те я дали, макар и с люта болка на сърце. Хората разказват, че и досега, когато нощем реката придойде се чува писъкът на злочестата майка.