Ковачевица (архитектурен резерват)

Ковачевица Село Ковачевица се намира в Югозападните Родопи, на около 1050 м надморска височина. Създадено е в края на XVII век. Първото килийно училище тук е основано през 1830 г., а черквата Св. Никола е построена през 1848 г. От 1977 г. Ковачевица е обявена за национален архитектурен резерват, заради уникалните си къщи и улици, изградени от камък и дърво. Архитектурните решения, използвани в древността се прилагат без изменения и понастоящем.  В момента населението на селото наброява едва около 50 жители. За името на селото съществува следното предание: След смъртта на изкусния ковач и дюлгерин Марко, жена му Гина поема съдбините на осиротялото семейство. Когато близки и познати от околните селища отивали при нея казвали: “Отиваме до Ковачевица”, т.е. до жената на ковача. Така в течение на времето се утвърдило името на махалата, около която по-късно се групирали всички околни махали.