Крепост Кракра

крепост Кракра Крепостта Кракра се намира на малко скалисто плато в югозападната част на Перник. Едно от предназначенията й било да брани подстъпите към Средец. Мястото на крепостта било със силно стратегическо значение. Тя се свързва най-вече с името на войводата Кракра, който дръзвал да води самостоятелни военни действия срещу византийската империя. Византийските хроники от това време са запазили сведения за него – виден болярин и владетел на града по времето на българския цар Самуил. Войводата Кракра владеел още 35 крепости в района. Запазените останки от крепостни стени, градени с пясъчници, очертават многоъгълна крепост с площ 45 дка. Селището е разрушено за пръв път през III век пр. н. е. Възстановена от траките, твърдината развива дейни търговски връзки с околния свят. Особено оживена е по време на римското владичество. Към средата на VI век селището запада, вероятно пострадало от славянските нашествия.