Крепост Чертиград

Тракийската крепост Чертиград се намира на около 3 км североизточно от с. Ямна, Етрополско. Смята се, че е изградена през IV-III в.пр.н.е. и че е последната тракийска крепост. Нейната непристъпност, според някои учени, е дала и нейното име, което в превод от старобългарски означава “крепост, която само дяволите могат да превземат”. В района на крепостта са намерени множество фрагменти от гръцка керамика, римски монети, накити, метални предмети и др. В източната част на Чертиград се забелязва светилище, посветено на култа към Слънцето – площадка с малка ниша в скалата, в която падат първите слънчеви лъчи.