Антична крепост Кастра ад Монтанезиум - гр. Монтана

Античната крепост Кастра ад Монтанезиум се намира на височината “Калето” в югозападния край на Монтана, на около 40 м. над нивото на града.

В резултат на археологическите разкопки са разкрити порта с кула, голяма кула, представителна за крепостното строителство през III – IV в., казармени и други сгради, базилика и зидове от римската епоха, жилища от каменно-медната епоха в най-долните културни пластове, както и славянски жилища и светилище. Крепостта е разрушена през VI – VII в. при едно от нападенията на авари или славяни. В последствие върху развалините е създадено славянско селище.