Шуменска крепост

На 3 км западно от центъра на град Шумен се намира историко-археологическият резерват Шуменска крепост. Тя е просъществувала повече от 3200 години, много добре запазена е и напълно заслужено се ползва със славата на най-значимия исторически и археологически обект в областта. Според археолозите е построена на четири платформи през античността, а през Средновековието е била разширена. По времето на нашествията на аварите и славяните е била разрушена. По-късно хан Омуртаг я възстановил. През XI век била завладяна от византийците.

Като българска твърдина Шуменската крепост е изиграла важна роля в историята. Просъществувала е и в началния период на Османското владичество. През 1444 година, по време на кръстоносния поход на Владислав III Варненчик, била опожарена. Тя е един от най-добре проучените археологически обекти в страната. Крепостната и култова архитектура, жилищните и стопанските сгради, както и хилядите по-дребни културно-исторически находки свидетелстват за разнообразните й функции през различните епохи - най-вече през времето на Второто българско царство.

Днес Шуменската крепост представлява музей на открито.