Куполна гробница - Поморие

Антична гробница в ПомориеКуполната гробница в Поморие е паметник на културата от национално значение. Намира се в западния некропол на античния град, сега в района на станция за лозарство и овощарство северозападно от пътя Поморие – Бургас. Забележителен паметник на тракийското архитектурно строителство от римската епоха по българските земи.

Гробницата се намира под насипа на надгробна могила висока  около 8 м и е с диаметър 60 м. От запад по коридор дълъг 22 метра се влиза в кръгла камера с диаметър 11,60 м. и височина 5,50 м., в центъра на която се издига куха колона, която в горния си край се разтваря като гъба и преминава в стените. Затова и гробницата е известна като “Кухата могила”. Съоръжението е изградено от камък и тухли. Гробницата е била своеобразен мавзолей на богата Анхиалска тракийска фамилия.