Къща-музей Неофит Рилски

Къщата-музей “Неофит Рилски Къщата-музей “Неофит Рилски се намира в гр. Банско. Позната е още като Бенината къща. Строена е през 18 в. и е обявена за архитектурно-строителен и исторически паметник на културата. Неофит Рилски е един от патриарсите на новобългарското образование и просвета. Роден е през 1793 г. Учи иконопис при основоположника на Банската художествена школа Тома Вишанов-Молера. Рисува в Рилския манастир, където по-късно става монах. Целият си живот отдава на науката и просветата. Автор е на първата българска граматика (1835 г.). Родната му къща, където той живее до 1811 г. е типичен образец на банската архитектура от края на 18 – началото на 19 в. В наши дни тя функционира като музей.