Лютица - Мраморният град

Едва от няколко години се правят проучвания на голямата средновековна крепост Лютица, която е съвсем наблизо до Ивайловрад, до с. Рогозово. Името Лютица е мъжко, славянско, подобно на Добротица и Иваница. Тази най-запазена крепост в България буквално е била "извадена" от вековната гора. След сегашните открития археолозите знаят много повече за историята на това невероятно място. Мраморите тук са просто строителен материал - цялото укрепление е градено от мрамор, който навремето е добиван вероятно направо на място. Така Лютица получи името ,. Крепостните стени, запазени почти навсякъде, обграждат площ от 25 дка. Зидът е имал 14 кули, днес може да се видят 10, едната стърчи на 10 м височина. Някога от осмоъгълната кула са се виждали чак минаретата на Султан Селим джамия в Одрин. Около 100 са до момента находките в крепостта - пръстени, обеци, накити, битови материали, латински монети. Особено ценни според археолозите са откритите сребърно-златни монети (дублети) - т.нар. византийски грошове, които дават информация за историята на крепостта през ХIV в.

крепостта на Лютица