Мадарският конник

Мадарският конникМадарският конник се намира в североизточна България, близо до с. Мадара и на 20 км от гр. Шумен (където се намира и Шуменската крепост). Представлява релеф, изсечен върху отвесна скала на 23 м височина, през VIII в. сл. ХР. Размерите му са: височина 2.6 м и основа 3.1 м. и изобразява конник, лъв, куче и надписи на гръцки език. Конникът е изобразен в естествена големина. Прабългарските надписи са на гръцки език и съобщават за събития между България и Византия през 8-9 в. при хановете Тервел, Кормисош и Омуртаг.

Мадарският конник е част от Националният историко-археологически резерват Мадара. Бил е свързан със създадения от хан Омуртаг, на терасата под скалите, голям култов комплекс, включващ: езическо светилище, капища (езически храмове), дворцови и жилищни сгради и други постройки. В подножието на скалите има голяма пещера наречена “Пещерата на нимфите”, където в древността траките са почитали своите божества. Мадарският конник е единственият скален релеф в Европа от ранното Средновековие. През 1979 г. е включен в Списъка на световното културно и природно наследство.