Музей на мозайките – Девня

Музеят на мозайкитеМузеят на мозайките в Девня е изграден върху част от античните основи на сграда с мозайки, построена в края на III – началото на IV век на мястото на по-ранни сгради, разрушени от готските нашествия през 251 г. Представя римски и ранновизантийски мозайки, служили като подови или стенни покрития на помещения на жилищни, обществени и култови сгради и гробници. Произведенията са изработени от малки камъчета – кубчета мрамор, варовик, печена глина и цветно стъкло в различни цветове. Изобразяват основно персонажи и сцени от гръко-римската митология, екзотични животни и птици, растителни и геометрични мотиви. В залите на музея е представен и разнообразен материал, свързан с архитектурата на сградата и бита на нейните обитатели.