Национален музей "Земята и хората", София

Българският музей "Земята и хората", който се намира в столицата, е един от най-големите минераложки музеи в световен мащаб. Той представлява държавна институция към дирекция музеи, галерии и изобразителни изкуства на Министерството на културата на Република България.

Музей "Земята и хората" е с дата на основане 1 януари 1986 година, а през 19 юни 1987 година се откриват и изложбените зали с достъп за посетители.

Музеят е в центъра на столицата, София, и е на територията на реставрирана и адаптирана за целта сграда близо до НДК, която пък е паметник на културата, строена от 1896 до 1898 година.

Средствата, изразходвани за създаването на музей "Земята и хората", както и минералните образци, които може да се видят в неговите зали, са изцяло дарения от частни лица, фирми и институции в Националния дарителски фонд "13 века България" .

Главен инициатор за създаването на музея, автор на концепцията на сградата, както и организатор по събиранията на образците, не на последно място дарител и поради тези причини и досега директор, е д-р Михаил Малеев. Той е виден минеролог и колекционер на минерали, занимаващ се с любов към работата си.