Никополис ад Иструм

Никополис ад Иструм (в превод от латински - Град на победата към Дунав) е основан от римския император Марк Улпий Траян (M. Ulpius Traianus, 98-117) в чест на победата си над даките през 101-102 и 105-106. Античният град се намира на 18 км северно от Велико Търново, по пътя към Русе.

Никополис е застроен на чисто поле край река Росица, на място, където земите са плодородни и се пресичат важни пътища. Това довело до големия просперитет на града в края на II и началото на III век. Никополис ад Иструм е бил удостоен с правото да сече монети. Известни са над 900 типа с неговото име. Върху тях са представени божества, характерни сгради, градски порти. Градът управлявал територия, чиито граници съвпадат приблизително с тези на днешната Великотърновска област, южно от пътя Бяла-Плевен. Руините на загиналия в края на VI век град потънали в забрава. Първите разкопки се провеждат векове по-късно - през 1900 г. От 1975 г. проучванията се извършват от Археологически институт София и Исторически музей Велико Търново, с участието на студенти от Великотърновския университет. От 1985 г. се реализират съвместни археологически проекти с Британска академия и Нотингамски университет. Археологически резерват "Никополис ад Иструм" се намира на 20 км. северно от Велико Търново и на 3 км. южно от село Никюп.

Никополис ад Иструм

древна улица в Никополис ад Иструм

римски декоративен елемент на сграда

Никополис ад Иструм

Древни римски колони в Никополис ад Иструм