Дудековата къща (Панагюрище)

Дудековата къща Дудековата къща e част от музейния комплекс и архитектурно-историческа забележителност в Панагюрище от епохата на Възраждането с етнографско-историческа експозиция, отразяваща възрожденския бит и култура. Построена през 1856 г. Собственост е на търговеца Петър Дудеков, убит от турците при потушаване на Априлското въстание.

Дудековата къща в Панагюрище представлява пловдивски тип къща, със симетричен план на застрояване. Отличава се с богата вътрешна архитектурно-декоративна украса. Експозицията на първия етаж отразява ежедневието, чрез традиционните предмети на домашните занаяти, огнищен инвентар, съдове за приготвяне и консумиране на храната и кътове за отдих с типичните постелки и завивки, с традиционни мъжки и женски носии. Белег на зараждащата се нова градска култура са предметите на лукса и мебелите, подредени в експозицията в представителните помещения на втория етаж и празничните мъжки и женски носии като неделим елемент от тях.