Параклис-мавзолей "Свети Георги Победоносец" в Плевен

Един от символите на град Плевен е параклис-мавзолей Свети Георги Победоносец, който се намира в центъра на града, на площад Възраждане. Завършен е през 1907 година. В параклиса има крипта, в която са поставени три съркофага, в които се намират костите на загиналите войници при битката за Плевен, в която са участвали войници от няколко националности.
В изграждането на параклис-мавзолеят Свети Георги Победоносец, са взели участие най-добрите български архитекти, художници и скулптори от началото на ХХ в.
Уникалният интериор е изграден от скулптори и художници, като повечето от тях са били преподаватели в Софийското рисувателно училище, където днес се помещава Художествена академия.  Над входа на мавзолея има изградена скултора на Свети Георги, която е дело на Жеко Спиродонов - български скулптор.  Авторът на произведението е заложил интересно хрумване в своета скулпора - при определен ъгъл на самата статуя може да се види турски полумесец на челото на змея, а на върха копието на светеца - християнският кръст.

В залата на параклиса има изобразени херувими, а по стените на самата зала има над тридесетгодишни стенописи, изработен от Иван Кожухаров. Една уникална изработка, обаче показва иконостасът на параклис-мавзолея "Свети Георги Победоносец", с позлатено липово дърво дело на Ян Травничка.
Една уникална възможност за историческа екскурзия.