Природонаучен музей в с.Черни осъм

Искате ли да се докоснете до истинската, неподправена природа? Тогава заповядайте в Природонаучен музей, с. Черни Осъм. Селото се намира в полите на Стара планина на двата бряга на река Черни Осъм.

През 1956 година, един местен учител по биология решава, че би било хубаво да събере и препарира всички птици и бозайници, за да онагледява своите уроци по биология, за да върви по-леко урока. И така сбирката нараства, дотолкова, че започва да привлича природолюбителите от цялата страна. Двадесет години по-късно през 1976 година, сбирката от животни е преместена в специално построена сграда за нея, а през 1977 година вече е преустроена в отдел “Природа” към музея в Ловеч. Едва през 1992 година вече придобива и статут на Природонаучен музей. В трите зали на този природонаучен музей може да видите над 700 експоната. В първата зала може да се видят едри бозайници, като вълк и мечка, има записани рев на мечка, вълк и множество песни на песнопойните птички по нашите земи. Има зала с повечето видове птици, а най-голям интерес предизвиква залата с насекомите. За един час в осъмският Природонаучен музей може да видите много повече животни, отколкото за десет години. А целта според управителите е да се възпита обич и загриженост към родната природа, към видовете, които все още са останали. Защото много от животните тук вече не се срещат по нашите земи.