Късноантична римска гробница в Силистра

 римска гробница в Силистра Една от най-интересните древни гробници, открити на територията на България е късноантичната римска гробница в Силистра. Тя датира от 4 в. –времето, когато управлява император Теодосий, и е забележителна със своята богата декорация, включваща геометрични, животински и човешки фигури, ловни сцени, семейна двойка и тяхната слугиня. Стенописите демонстрират явно влияние от елинистичната епоха и имат изключителна художествена и историческа стойност. Смята се, че в гробницата е погребано семейство римски аристократи, живели през 4 в. Пъстрите стени са изпълнени с рисунки на сцени от живота на семейството. През 1964 г. започват работа по реставрацията на многобройните стенописи.

Гробницата е обявена за един от редките паметници на изкуството от ерата на Късната античност.