Национална Астрономическа Обсерватория - Рожен

Националната астрономическа обсерватория Рожен е най-големият действащ научен комплекс по астрофизика в Югоизточна Европа. Тя е открита на 13 март 1981 г. и е една от двете модерни обсерватории за оптични наблюдения и изследвания към БАН (другата е астрономическата обсерватория в Белоградчик). НАО-Рожен е разположен в Родопите на връх Рожен (надморска височина 1750 м) на около 25 км от гр. Смолян. Координатите на НАО-Рожен са: дължина: 01h 38m 58s; ширина: 41deg 41m 48s. Главният телескоп на обсерваторията е двуметров рефлектор с оптическа система Ричи-Кретиен-Куде, произведен от германското предприятие Карл-Цайс, Йена. Този телескоп все още е най-големият в Югоизточна Европа. Вторият телескоп на НАО-Рожен е фотометричен телескоп, 60 см, система Касагрен. Снабден е с едноканален фотометър, контролиран от компютър. Третият телескоп е 50/70 см Шмид телескоп за наблюдение на широко поле – до 5deg x 5deg.

През 2005 г. в Института по астрономия е разработен и построен 15 см слънчев коронограф, който сега е монтиран в слънчевата кула на НАО-Рожен. С този коронограф започва нова програма по мониторинг на слънчевата корона. Международното сътрудничество обхваща преди всичко страните от Европа: Германия, Франция, Италия, Финландия, Норвегия, Белгия, Полша, Чехия, Словакия, Австрия и всички страни от Източна Европа. Годишно около 10 000 души посещават обсерваторията. На 13 март 1997 г. е прието постановление №94, според което преминаването към лятно време вече се извършва през последната неделя на март в 3 ч. Лятното време е с един час напред от поясното и продължава до 4 ч в последната неделя на октомври, когато часовниците се връщат с един час назад.