Самуилова крепост

Самуиловата крепост Самуиловата крепост се намира на 15 км от град Петрич, в полите на Беласица. Разположена е на възвишение в непосредствена близост до десния бряг на р. Струмешница. Именно тук през 1014 г. се разиграва една от най-големите трагедии в историята на българската държава. При битка в околностите на крепостта византийският император Василий ІІ, наречен Българоубиец, разгромява българската войска, предвождана от цар Самуил и я пленява почти изцяло. Цар Самуил и неговото обкръжение едва успяват да се спасят. Съобразно християнската доктрина, пленени християни трябва да бъдат освобождавани след края на войната. Византийският император потъкпва това военно правило и ослепява пленената 14-хилядна българска войска, като оставя на всеки сто души по един водач. Самуиловата крепост е национален паметник, който винаги ще напомня на идните поколения за героичните борби на Самуил и на българския народ за отстояване независимостта на българската държава.