Сексагинта Приста

Сексагинта Приста означава пристанище на шейсетте кораба, римска крепост на територията на град Русе. Римският кастел възниква върху руините на старо тракийско селище. Доказателството затова са откриването при разкопките на тракийска кана датирана от II-I век преди Христа. Също така археолозите откриват и много останки от керамични съдове за кухненска употреба, транспортни съдове и още много други, които свидетелстват и за силно развита търговия. При разкопки извършени през 2006 година на територията на кастела се откриха и останки от римски военен щаб, вероятно използван през първата четвърт на IV век до първото деситилетие на V век. Датирането е извършено въз основа на намерените монети и керамика. Открити са и 30 стъпала водещи към укрепен с камъни тунел използван през османската епоха. Първите значителни изследвания на Сексагинта приста се правят от братя Шкорпил. Сексагинта Приста споделя съдбата на останалите крепости по десния бряг на Долния Дунав. Тя загива под ударите на авари и славяни в края на VI и началото на VII век. По-късно, през IX - X век, върху нейните руини възниква средновековното селище Русе.