Светилище на Орфей при село Татул

светилище на  Орфей Село Татул се намира на около 15 км източно от Момчилград. Само на 200 м от селището е един от най-величествените мегалитни паметници по българските земи. За неговата точна датировка още се спори, тъй като се откриват материали от различни епохи. Комплексът се състои от древно езическо светилище и средновековна крепост. Централното и най-високо място на скалния връх, заема гроб с оринтация изток-запад, всечен в масивна канара, издялана като пресечена пирамида. На южната страна на величествената скала е издълбан друг подобен гроб, разположен в полусферична ниша. Нишата е покрита с арковиден издялан в камъка свод. Към двата гроба води изсечено в скалите тържествено стълбище, Според някои археолози, става дума за светилище на самия Орфей. Разбира се, на сегашния етап от изследванията, това не може да се докаже. Бъдещите проучвания ще установят дали действително там се е намирал храм на прочутия тракийски певец и герой Орфей.