Татул - селото на боговетe

Татул Само на 15 минути от Кърджали се е притаило каменно село. Странно е не само името му - Татул. Повечето къщи в него са от добре издялани каменни блокове. Местните хора са ги пренасяли от съществувалите преди столетия крепости по тези места. Разкопки очертаха Татул като изключителен култов център от преди почти 4000 години, значим за цялото Източно Средиземноморие. Невероятна колекция от печати и ядра за такива доказват по безспорен начин връзката на свещеното място с живота на севаст Георги Палеолог, известна историческа личност, живял в периода 1081-1115 г. Основоположник е на прочутата династия на Палеолозите, византийска императорска фамилия през ХIII-ХV в. Няколко от откритите 30 глинени олтара за жертвоприношения са от напълно непозната епоха, на средния бронз - ХIХ-ХVIII в. пр. н. е. Сред находките има десетки цели съдове, полагани около олтарите, култови предмети като трите колела за модели на небесната колесница, навершието на жречески жезъл, керамика с изображения на слънчевия култ и златната пластина, част от маска от микенския период. Идол от ранно желязната епоха - грубо направена мъжка фигура, пък доказа, че култовата дейност продължава и в този период.