Тракийско светилище Харман Kая

Харман Кая Тракийското светилище Харман Кая е разположено на плато, около естествена малка пещера с дълбочина 7 м. Намира се в Източните Родопи, в района на Момчилград. Вътрешното пространство на светилището обхваща скалист връх с пещерата. В него се е влизало през процеп между скалите, допълнително оформен като вход с врата. В отделни участъци от комплекса се виждат добре очертаните стени на помещения и малки кръгли и правоъгълни водоеми. Във външната част на комплекса са разположени две изсечени в скалите площадки. Първата е с диаметър 10 м, а втората – около 15 м. Според археоастрономическите проучвания тези скални площадки са служили за измерване на годишния цикъл на слънцето и за установяване на лятното и зимно слънцестоене. В превод Харман Кая означава буквално Равна скала. Изследванията показват, че скалното светилище е създадено около 2000 г. пр. Хр.