Тракийски център – Халка Бунар

 Халка Бунар Останките от тракийския център при Халка Бунар се намират върху ниска полегата тераса, непосредствено на север от едноименния карстов извор в землището на с. Горно Белево, Старозагорска област. През римската епоха изворът е бил обграден от всички страни със солидна стена. Има данни, че стена е съществувала и в предримската епоха.
Обектът е регистриран през 1999 г. по време на теренни обхождания. Голям иманярски изкоп и над 600 иманярски копки са направили видими останки от значителен по площ и с извънредно голяма концентрация на археологически материали тракийски обект. В изхвърлената пръст е събрано внушително количество керамични фрагменти и находки. Една от тях е особено ценна - фрагмент от съд със сив цвят с графит на гръцки език, вероятно част от тракийско царско име (Аматок или Саток) от края на ІV или началото на ІІІ в. пр. Хр.