Беглик Таш – тракийско скално светилище

Беглик таш (понякога изписвано и слято - Бегликташ) е древно скално светилище на 5 км северно от гр. Приморско, в буферната зона на резервата Ропотамо, и е най-старото тракийско светилище в района. Напомня за родопския Белинташ.

Разположено сред интригуващи природни скални феномени, светилището според археолозите олицетворява преклонението на древните народи към Богинята-майка, Слънцето и разбира се легендарния тракийски цар Орфей. Някои характерни особености на Бегликташ са частично обработените скални късове, голям долмен, лабиринт, както също и изсечени жертвени камъни. Мястото вероятно е било използвано от каменната, след това бронзовата епоха (14-ти в. пр. Хр.), през желязната и до късната античност - ІVв. Според археолози, районът на Приморско е бил тачен от местните тракийски племена като Свещена планина, но вероятно мястото е било култово още преди траките.

Беглик таш

Тракийското скално светилище Беглик Таш бе обявено за туристически обект №1 на България за 2017 година. В рамките му са обособени 14 основни зони / камъка, които археолозите описват със следните култови функции:

1. Вход - ориентиран основно към югозапад, а в неразкритата си част продължава към чистия запад. Той определя и главната (изток-запад) ос, около която са разположени основните обекти на древното светилище

2. Брачно ложе - централният камък, оформен като легло. Издялана е своеобразна възглавница в източната част на ложето, което определя ориентацията на главата към изгрева. Върху него жрецът и жрицата ритуално са представяли свещения брак на Бога Слънце и Богинята Майка

3. Жертвеник - отгоре е снабден с издълбани ямички / басейни, в които се изливали четирите свещени течности (вода, вино, мляко и зехтин). Там се поставяли даровете за боговете, предимно горски плодове, ябълки, грозде, семена и хляб, по-рядко е имало и жертвени животни.

4. Трон - каменен къс с издялана в него седалка. От него царят-жрец е ръководел церемониите.

5. Свещена площадка - това е скална структура, която изобразява пентаграми и фалически символи, застъпващи двете начала в природата - мъжко и женско. Скалните вани в Беглик Таш събирали дъждовна вода за ритуалите.

6. Менхир - голям объл камък, белязан с изсечена на върха му божествена стъпка от Бога Слънце

7. Малък объл камък, върху който е стъпката на Богинята майка

8. Дупките са своеобразно отражение на съзвездието Плеяди и са били запълвани с масло и запалвани, за да се постигне магическа сакралност, както и визуално въздействие разбира се

9. Посечен камък

10. Апостол Таш - гигантски скален къс с форма наподобяваща обърнато сърце. Той се намира на източния край на ритуалната площадка, но е отделен с дълбок канал от нея. В неговата основа е издълбан подобен на дъга отвор, като посветените преминавали през него от земния към подземния свят - от царството на на Слънцето към владението на Богинята Майка

11. Долмен "Свещена пещера" в Беглик Таш - това е класически мегалитен паметник с две основи и плоча отгоре.Смята се, че символизира утробата на Богинята Майка (Земята) и в него се извършва тайнството на раждането на Хероса - героят Цар и Жрец, призвад да извършва подвизи. След своето "раждане", Херосът, окъпан в утринните лъчи, се показвал под арката на камъка Апостол Таш, посрещнат от множество поклонници.

12. Слънчев часовник - състоял се от 16 плочи на скална площадка с обелиск в центъра. Седем от тях и днес все още стоят на първоначалните си места, опрени една в друга под наклон. Предполага се, че земетресение в недалечното минало е довело до пропадане на първата плоча и тя е повлякла останалите след нея.

13. Лабиринт - система от няколко коридори между скалите, през които в древността непосветените преминавали в стремеж към духовна "инициация". Те били поставяни пред избор, който определял духовните им търсения в Беглик Таш. За правилна се считала лявата магическа посока, водеща към подземното царство на Хадес. То е оформено като тясна цепнатина, в която избраните се спускали под формата на изпитание, за да повторят подвига на Орфей, който според легендите слязъл в подземното царство, за да изведе любимата си и с божествена помощ се завърнал.

14. Къща на Оракула - там са намерени останки от жреческо жилище от около 4-ти век, т.е. късния период на светилището, когато с навлизането на християнството Бегликташ вече е губел ролята си като свещено място и духовният център се преместил на север към залива Света Параскева, където е построен манастир. Култът също се е трансформирал - към светицата Параскева, покровителка на родилките.

През 2019 г. билетът за вход за Беглик Таш е с цена 2 лева на човек.