Тракийско скално светилище Беглик Таш – гр. Приморско

Светилището се намира на 5 км северно от гр. Приморско, в буферната зона на резервата Ропотамо, и е най-старото тракийско светилище в района.  Разположено е сред природни скални феномени и олицетворява култа на древните траки към Богинята-майка, Слънцето и митичния тракийски цар Орфей. Характерни особености на обекта са частично обработените скални късове, долмен с големи размери, лабиринт и изсечени жертвени камъни. Мястото  е било използвано от края на бронзовата епоха (XIVв. пр. Хр.), през желязната и до късната античност - ІVв.  Според археолози, районът на Приморско е бил тачен от тракийските племена като Свещена планина.