Тракийско светилище на връх Чучул

Тракийското светилище е разположено в най-високата част на връх Чучул (1379 м), в района на днешния Троянски проход. Връх Чучул е кръстопът на две пътеки – едната водеща към станция Ad radices (местност Камен мост), а втората към Троянския манастир. Светилището се определя  като култово място. При проучването му са открити фрагменти от недобре изпечени керамични съдове, непригодни за ползване в бита, подготвени за ритуално полагане. Керамичният материал, монетите и железните предмети могат да се датират към IV век пр. Хр. Намерени са и два сребърни антониана от III век сл. Хр., както и турска сребърна монета от Късното Средновековие.