Тракийското светилище Орлови скали

Тракийското светилище Орлови скали се намира на около 3 км южно от Ардино. Този паметник на древнотракийската култура е уникален за нашата страна. Поради големия наклон на местността от различните страни височината на скалата не е еднаква. От западната страна тя е най-висока - 30 метра, от север и юг - около 25 метра, от изток - 10-12 м. На недостъпно място в скалите са издълбани от човешката ръка повече от 100 скални ниши. Най-много ниши - 55, се намират на западната страна. От южната страна те са 35, от северната пет, от източната, която е достъпна, има 5-6 разрушени. При подреждането им не е спазена никаква закономерност. Формата на всички е трапецовидна докато размерите им са твърде различни. Най-голямата е с размери: височина - 70 см., ширина в основата 34 см., в горния край - 20 см., а в дълбочина навътре - 34 см. Тези ниши принадлежат според някои автори на одрисите и датират още от І хилядолетие преди новата ера. Те са имали култово предназначение. В скалните ниши са били поставяни култови съдове при тържества. Светилището е обявено за паметник на културата.