Защитена местност „Пода” Бургас

Защитена местност “Пода” е част от Бургаска област и представлява част от резерват, в който се помещават много видове редки и не чак толкова птици. Обявява се за защитена местност през 1989 година и се отдава на Българското Дружество за Защита на Птиците /БДЗП/.

В защитена местност “Пода” може да намерите единствената по рода си по Черноморското ни крайбрежие смесена колония на бялата лопатарка, блестящия ибис, нощната, червената, гривестата, малката бяла - и сивата чапла. Значението на защитената местност “Пода” я определя като изключително важно място за всеки вид птици и за Рамсарска територия.

От самото начало на стопанисването й до сега, от БДЗП са положили толкова много усилия, за да запазят видовете птици на територията на местността, че са получили престижната награда “Хенри Форд”, която е първа за нашата страна награда от такава величина. Както и почетна грамота от “Съюза на немските туристически бюра и тур оператори".

В защитена местност “Пода” може да се порадвате на малкото място от 100 хектара на над 259 вида птици.

Може да намерите местността от Бургас по пътя за Созопол, преди Крайморие, в ляво от шосето Бургас-Созопол.