Арбанаси

Световноизвестното старинно селище Арбанаси се намира на високото Арбанашко плато, на около 4 км от град Велико Търново и още толкова от Горна Оряховица. Характерните къщи и богато декорираните църкви, датиращи от 16-18 век, го превръщат в едно от най-самобитните и живописни селища в България, привличащо ежегодно хиляди туристи. С царски указ от 1921 г. то е обявено за курорт, а през 2000 г. - за "историческо селище" от национално значение.

Оскъдният документален материал оставя различни мнения и предположения за произхода, името и населението на Арбанаси. Според някои то е заселено от български боляри, дошли със селяните си от най-западните краища, след бляскавата победа на Иван Асен II при Клокотница на 9 март 1230 г., когато той завзема и Арбанашката земя. Раковски съобщава, че след като се оженил за дъщерята на пленения кир Теодор Комнин, заради нея Иван Асен II преселил тук няколко гръцки фамилии.

Историята на селото е богата, а имената на арбанасци са записани в героичния летопис. Но това, което е останало до нас и поразява със своята красота, изтънченост и вкус, са запазените 144 къщи с богата вътрешна украса, 5 църкви и 2 манастира. От запазените къщи будят интерес двете музейни - Костанцалиевата и Хаджиилиевата.

Най-старата и най-живописно декорираната църква в селището е Рождество Христово.