Белене

град БеленеГрад Белене е издигнат върху терен с хилядолетна история. Районът на общината, както и самият град, е населяван от древните траки още преди 2000 година пр.н.е. Местната култура се е формирала под влиянието на редица древни цивилизация. В началото на I век местните земи били владение на римляните. Развивало мащабно строителство на крепости, бойни укрепления и пътища за нуждите на римските легиони. Поради тази причина в наши дни на територията на община Белене са разкрити и регистрирани над 36 археологически обекта от римски, ранносредновековни и средновековен произход.Сред най-атрактивните са античният каструм Димум – стара крепост на брега на река Дунав, важна крайпътна и митническа станция (Стоцио Димензис), античните канали Гърла, разположени западно и източно от Белене, некрополи, останки от средновековното селище Секуриска край село Бяла вода и други

Както е известно, в района се очакваше изграждането на нова АЕЦ, но строежът е замразен и плановете се дискутират вече с години.